19001961

GỌI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

Tin tức & Tư vấn

Thông tin hữu ích

Tủ lạnh Hitachi - Hương Anh điện máy tổng đại lý phân phối

Tủ lạnh Hitachi R-WB475PGV2 ( GBW)

19.320.000₫ 22.000.000₫
-12%

Tủ lạnh Hitachi R-FWB475PGV2 ( GBK)

19.320.000₫ 22.300.000₫
-13%

Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV8X GBK

16.500.000₫ 17.300.000₫
-5%

Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7-GBK

23.730.000₫ 27.650.000₫
-14%

Tủ lạnh Hitachi FG510PGV8 GBW

12.500.000₫ 13.950.000₫
-10%

Tủ lạnh Hitachi FG450PGV8 GBK

11.080.000₫ 12.400.000₫
-11%

Tủ lạnh Hitachi FG450PGV8 GBW

10.970.000₫ 12.250.000₫
-10%

Tủ lạnh Hitachi F560PGV7 BSL

12.700.000₫ 14.200.000₫
-11%

Tủ lạnh Hitachi BG410PGV6 GS

13.200.000₫ 13.500.000₫
-2%

Tủ lạnh Hitachi B410PGV6 SLS

12.300.000₫ 12.500.000₫
-2%

Tủ lạnh Hitachi B330PGV8 BSL

9.030.000₫ 10.200.000₫
-11%

Tủ lạnh Hitachi H350PGV7 BBK

8.450.000₫ 8.550.000₫
-1%

Tủ lạnh Hitachi H350PGV7 BSL

8.350.000₫ 8.450.000₫
-1%

Tủ lạnh Hitachi H230PGV7 BBK

7.250.000₫ 7.350.000₫
-1%

Tủ lạnh Hitachi H230PGV7 BSL

7.150.000₫ 7.250.000₫
-1%

Tủ lạnh Hitachi H200PGV7 BBK, BSL

6.670.000₫ 6.750.000₫
-1%

Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X-GBW

29.500.000₫ 30.100.000₫
-2%

Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X-GBK

29.500.000₫ 30.600.000₫
-4%

Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8-GBK

11.130.000₫ 13.000.000₫
-14%

Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8-GBW

11.130.000₫ 12.850.000₫
-13%

Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7-GBW

23.730.000₫ 27.150.000₫
-13%

Tủ lạnh Hitachi R-B505PGV6-GBK

16.500.000₫ 17.400.000₫
-5%

Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2-GBW

23.500.000₫ 24.750.000₫
-5%